Sex månaders sjukskrivning

Jag var för trött för att orka bråka

Det känns både skönt och sorgligt att ha hittat denna grupp. Skönt på så vis att jag känner igen mig i så många av era berättelser, vilket bekräftar min upplevelse som jag tycker att vården hittills mest bara viftat bort. Sorgligt för att jag såklart inte önskar någon annan detta helvete.

Jag tog min andra vaccindos (Astra Z) i maj 2021. Kort därpå slog tröttheten till. Jag fick svårt att andas, drabbades av andnöd för minsta lilla och tappade orken efter bara några steg. Därtill hjärtrusningar, dubbelslag och yrsel. Även hudutslag och rubbad menstruationscykel.

Vårdcentralen tog fasta på tröttheten och valde att se mitt tillstånd som en utmattning, utan att sätta det i samband med vaccinet. Jag var för trött för att orka bråka, och nöjde mig med läkarens diagnos, trots att jag själv hela tiden varit övertygad om att samtliga symtom hör ihop med vaccineringen.

Nu först, efter sex månaders sjukskrivning, börjar jag känna att jag kanske borde ställa till mer väsen för att få en second opinion. Vet inte riktigt hur det skulle gå till dock.

Berättelser.

Jag lät mig luras

Jag lät mig luras att ta fyra sprutor. Den första var Astra Zeneca sedan Pfizer