Nyheter och webbkrönikor

Nyheter och webbkrönikor

Statistik

2022-09-01

Fram till och med 2022-09-01 hade det totalt inkommit och registrerats 103 741 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid‍-‍19 i Sverige.
Sedan BaV´s senaste sammanställning 2022-07-07 då siffran låg på 103 611 rapporter så har det alltså inkommit ytterligare 130st rapporter.

Nedan följer BAV:s lättöverskådliga sammanställning över siffror från Läkemedelsverket:

✅️Comirnaty (Pfizer/BioNtech) :
Antal givna doser: 17 230 677 (2022-07-07)
Antal givna doser:  17 379 373 (2022-09-01)
➡️Ökning =  148 696 doser                                                    
Antal inkomna rapporter : 55 115 (2022-07-07)
Antal inkomna rapporter : 55 219  (2022-09-01)
➡️Ökning = 104 rapporter

Antal handlagda rapporter Totalt : 19,492 (2022-07-07)
Antal handlagda rapporter Totalt : 28,018  (2022-09-01)
➡️Ökning =  8526 handlagda rapporter

varav

Hälso och Sjukvård :
Ej allvarlig : 3,100 rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 3,133 rapporter (2022-09-01) 
➡️Ökning= 33 rapporter
Allvarlig     : 2,905 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 2,932 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 27 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 9,446 rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 17,745 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning=  8299 rapporter
Allvarlig     : 4,041 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 4,208 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning=  167 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 311 st
➡️Ökning = 5 dödsfall
(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Nuvaxovid :
Antal givna doser : 9 704 (2022-07-07)
Antal givna doser : 10 660 (2022-09-01)
➡️Ökning= 956 doser
Antal inkomna rapporter: 22 (2022-07-07)
Antal inkomna rapporter: 25 (2022-09-01)
➡️Ökning= 3 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt : 6 (2022-07-07)
Antal handlagda rapporter Totalt : 10 (2022-09-01)
➡️Ökning= 4 rapporter
varav

Hälso och Sjukvård :
Ej allvarlig : 0 rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 3 rapporter (2022-09-01) 
➡️Ökning= 3 rapporter
Allvarlig     : 4 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 4 rapporter (2022-09-01)

Konsument :
Ej allvarlig : 0 rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 1 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 1 rapport
Allvarlig     : 2 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 2 rapporter (2022-09-01)

✅️Spikevax (Moderna):
Antal givna doser : 4 183 801 (2022-07-07)
Antal givna doser : 4 223 946 (2022-09-01)
➡️Ökning= 40,145 doser
Antal inkomna rapporter : 23 322 (2022-07-07)
Antal inkomna rapporter : 23 347 (2022-09-01)
➡️Ökning= 25 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt: 5,726  (2022-07-07)
Antal handlagda rapporter Totalt:  9,374 (2022-09-01)
➡️Ökning= 3648 rapporter

varav
Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 766 rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 778 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 12 rapporter
Allvarlig     : 738 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 749 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 11 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 3,084  rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 6,625  rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 3541 rapporter
Allvarlig     : 1,138 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 1,222 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 84 rapporter
🔴Varav dödsfall totalt : 49 st (2022-07-07)
🔴Varav dödsfall totalt : 50 st (2022-09-01)
➡️Ökning = 1 st dödsfall

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)


✅️Vaxzevria (Astra Zeneca):

Antal givna doser : 1 338 263 (2022-07-07)
Antal givna doser : 1 338 236 (2022-09-01)
➡️MINSKNING?? = 27 doser
Antal inkomna rapporter : 24 778  (2022-07-07)
Antal inkomna rapporter : 24 779  (2022-09-01)
➡️Ökning= 1 rapport
Antal handlagda rapporter Totalt: 10,668  (2022-07-07)
Antal handlagda rapporter Totalt:
11,690  (2022-09-01)
➡️Ökning= 1022 rapporter
varav

Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 2,372  rapporter (2022-07-07)
Ej allvarlig : 2,480  rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 108 rapporter
Allvarlig     : 1,009 rapporter (2022-07-07)
Allvarlig     : 1,013 rapporter (2022-09-01)
➡️Ökning= 4 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 6,010  rapporter  (2022-07-07)
Ej allvarlig : 6,913  rapporter  (2022-09-01)
➡️Ökning= 903 rapporter
Allvarlig     : 1,277  rapporter  (2022-07-07)
Allvarlig     : 1,284  rapporter  (2022-09-01)
➡️Ökning= 7 rapporter
🔴Varav dödsfall totalt : 48 st (Oförändrad siffra)
Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.

(hämtat från www.läkemedelsverket.se)

Utöver rapporterna i listan hade det även kommit in 371 rapporter där det inte framgick vilket vaccin som avsågs.

Vi kan inte nog poängtera vikten av att rapportera in sina biverkningar efter vaccin, allvarlig som ej allvarlig
.

Vad händer med en inskickad biverkningsrapport?

”Både privatpersoner och hälso- och sjukvårdspersonal kan på eget initiativ rapportera in misstänkta biverkningar av covid-19-vaccinerna och andra läkemedel via Läkemedelsverkets webbplats.

Varje rapport registreras och blir då sökbar i Läkemedelsverkets databas. Alla rapporter gås sedan igenom av en handläggare. Denna kan då även kontakta rapportören för att få kompletterande information om vad som hänt. Handläggaren gör en egen kompletterande bedömning av om händelsen är allvarlig eller ej, vid behov i samråd med någon av enhetens läkare.

Allvarlig kallas bland annat misstänkta biverkningar som krävt sjukhusvård, lett till funktionsnedsättning, orsakat missbildning, varit livshotande eller lett till döden.

Handläggaren skriver en sammanfattande text, kodar rapporten i medicinska termer och skickar den sedan avidentifierad till den europeiska rapportdatabasen Eudravigilance.
Handläggaren bedömer däremot inte om den misstänkta biverkningen har samband med vaccineringen.

I stället utgör alla rapporter tillsammans underlag för den så kallade signalspaningen. Där försöker läkemedelsmyndigheterna fånga upp signaler framför allt om tidigare okända allvarliga biverkningar av läkemedlet. Då utreds denna signal genom analys av rapporterna och forskningen på området. Först i det här skedet bestämmer experterna om det är sannolikt att det finns ett orsakssamband med läkemedlet.
Faktorer som de då tar med i beräkningen är om det finns andra, mer sannolika, förklaringar som till exempel bakomliggande sjukdom eller annan läkemedelsanvändning.
Källa: Läkemedelsverket”

Har jag rätt till ersättning?

Du vet väl om att du kan ansöka om ersättning för dina biverkningar av vaccin? Detta gör du hos Läkemedelsförsäkringen och det kan göras såväl skriftligt som digitalt (följ bifogad länk i slutet av texten)

🔴”Covid-19-vacciner från Pfizer och AstraZeneca omfattas av Läkemedelsförsäkringen. Moderna har inte tecknat försäkring av Läkemedelsförsäkringen, men eventuella skador ersätts istället av staten via Kammarkollegiet enligt samma villkor som i Läkemedelsförsäkringen.

🟠Skadeanmälningar gällande Modernas covid-19-vaccin skall ändå göras till Läkemedelsförsäkringen, vi förmedlar sedan skadeanmälan till Kammarkollegiet.

🟡Skadeanmälningar gällande Modernas vaccin som anmälts till Läkemedelsförsäkringen före 2021-12-01 regleras dock av oss. Försäkringsskyddet innebär att alla som vaccinerats mot covid-19 i Sverige har möjlighet att göra skadeanmälan hos Läkemedelsförsäkringen om de anser sig ha fått en skada av något av vaccinen.

🟢Vilka skador ersätts av försäkringen?
Enligt försäkringens åtagande lämnas inte ersättning om besvären varar mindre än 30 dagar, dvs en månad. Biverkningar som till exempel feber, trötthet eller smärta i armen efter vaccinering, och som går över efter några dagar, ersätts alltså inte. Om din skada varat längre än 30 dagar kan anmälan prövas enligt försäkringens övriga villkor. Varje skadeanmälan till oss tas på mycket stort allvar och det görs alltid en omfattande individuell prövning i varje fall.”

Statistik

2022-07-07
🔷️Fram till och med 2022-07-07 hade det totalt inkommit och registrerats 103 611 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige.

Sedan Läkemedelsverkets rapport 2022-06-02 då siffran låg på 103 315 rapporter så hade det alltså inkommit ytterligare 296 st rapporter.

Nedan följer BAV:s lättöverskådliga sammanställning över dagsfärska siffror från Läkemedelsverket:

✅️Comirnaty (Pfizer/BioNtech) :
Antal givna doser: 17 069 423 (2022-06-02)
Antal givna doser: 17 230 677 (2022-07-07)
➡️Ökning = 161 254 doser
Antal inkomna rapporter : 54 893 (2022-06-02)
Antal inkomna rapporter : 55 115 (2022-07-07)
➡️Ökning = 222 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt : 16,404 (2022-06-02)
Antal handlagda rapporter Totalt : 19,492 (2022-07-07)
➡️Ökning = 3088 handlagda rapporter

varav

Hälso och Sjukvård :
Ej allvarlig : 3,056 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 3,100 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 44 rapporter
Allvarlig : 2,863 rapporter (2022-06-02)

Allvarlig : 2,905 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 42 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 6,561 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 9,446 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 2885 rapporter
Allvarlig : 3,924 rapporter (2022-06-02)

Allvarlig : 4,041 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 117 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 306 st
➡️Ökning = 2 dödsfall

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Nuvaxovid :
Antal givna doser : 7 835 (2022-06-02)
Antal givna doser : 9 704 (2022-07-07)
➡️Ökning= 1869 doser
Antal inkomna rapporter: 16 (2022-06-02)
Antal inkomna rapporter: 22 (2022-07-07)
➡️Ökning= 6 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt : 6 (2022-07-07)

varav

Hälso och Sjukvård :
Ej allvarlig : 0 rapporter (2022-07-07)

Allvarlig : 4 rapporter (2022-07-07)

Konsument :
Ej allvarlig : 0 rapporter (2022-07-07)

Allvarlig : 2 rapporter (2022-07-07)

✅️Spikevax (Moderna):
Antal givna doser : 4 138 401 (2022-06-02)
Antal givna doser : 4 183 801 (2022-07-07)
➡️Ökning= 45 400 doser
Antal inkomna rapporter : 23 205 (2022-06-02)
Antal inkomna rapporter : 23 322 (2022-07-07)
➡️Ökning= 117 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt: 4,748 (2022-06-02)
Antal handlagda rapporter Totalt: 5,726 (2022-07-07)
➡️Ökning= 978 rapporter

varav

Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 753 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 766 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 13 rapporter
Allvarlig : 724 rapporter (2022-06-02)

Allvarlig : 738 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 14 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 2,189 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 3,084 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 895 rapporter
Allvarlig : 1,082 rapporter (2022-06-02)

Allvarlig : 1,138 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 56 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 48 st (2022-06-02)
🔴Varav dödsfall totalt : 49 st (2022-07-07)
➡️Ökning = 1 st dödsfall

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Vaxzevria (Astra Zeneca):
Antal givna doser : 1 337 734 (2022-06-02)
Antal givna doser : 1 338 263 (2022-07-07)
➡️Ökning= 529 doser
Antal inkomna rapporter : 24 774 (2022-06-02)
Antal inkomna rapporter : 24 778 (2022-07-07)
➡️Ökning= 4 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt: 9,582 (2022-06-02)
Antal handlagda rapporter Totalt: 10,668 (2022-07-07)
➡️Ökning= 1086 rapporter

varav

Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 2,358 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 2,372 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 14 rapporter
Allvarlig : 1,006 rapporter (2022-06-02)
Allvarlig : 1,009 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 3 rapporter
Konsument :
Ej allvarlig : 4,969 rapporter (2022-06-02)
Ej allvarlig : 6,010 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 1041 rapporter
Allvarlig : 1,249 rapporter (2022-06-02)

Allvarlig : 1,277 rapporter (2022-07-07)
➡️Ökning= 28 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 48 st Oförändrad siffra från föregående månad.
(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)
(hämtat från www.lakemedelsverket.se)
Utöver rapporterna i listan hade det även kommit in 374 rapporter där det inte framgick vilket vaccin som avsågs.
Vi kan inte nog poängtera vikten av att rapportera in sina biverkningar efter vaccin, allvarlig som ej allvarlig.

Statistik

2022-06-02
Fram till och med 2022-06-02 hade det totalt inkommit och registrerats 103 315 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige.
Sedan Läkemedelsverkets rapport 2022-05-04 då siffran låg på
102 856 rapporter så hade det alltså inkommit ytterligare 1126 st rapporter.

Nedan följer BAV:s lättöverskådliga sammanställning med siffror hämtade direkt ifrån Läkemedelsverket:

✅️Comirnaty (Pfizer/BioNtech) :
Antal givna doser: 16 730 634 (2022-05-05)
Antal givna doser: 17 069 423 (2022-06-02)
➡️Ökning= 338 789 doser
Antal inkomna rapporter : 54 643 (2022-05-05)
Antal inkomna rapporter : 54 893 (2022-06-02)
➡️Ökning = 250 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt : 15,208 (2022-05-05)
Antal handlagda rapporter Totalt : 16,404 (2022-06-02)
➡️Ökning= 1196 handlagda rapporter

varav:

Hälso och Sjukvård :
Ej allvarlig : 2,973 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 3,056 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 83 rapporter
Allvarlig : 2,838 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 2,863 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 25 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 5,531 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 6,561 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 1030 rapporter
Allvarlig : 3,866 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 3,924 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 58 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 304 st
(samma antal som föregående månad)

Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.

✅️Nuvaxovid :
Antal givna doser : 4 844 (2022-05-05)
Antal givna doser : 7 835 (2022-06-02)
➡️Ökning= 2991 doser
Antal inkomna rapporter: 10 (2022-05-05)
Antal inkomna rapporter: 16 (2022-06-02)
➡️Ökning= 6 rapporter

(Ingen vidare information finns tillgänglig på Läkemedelsverkets hemsida)

✅️Spikevax (Moderna):
Antal givna doser : 4 015 377 (2022-05-05)
Antal givna doser : 4 138 401 (2022-06-02)
➡️Ökning= 123 024 doser
Antal inkomna rapporter : 23 025 (2022-05-05)
Antal inkomna rapporter : 23 205 (2022-06-02)
➡️Ökning= 180 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt: 4,258 (2022-05-05)
Antal handlagda rapporter Totalt: 4,748 (2022-05-05)
➡️Ökning= 490 rapporter

varav

Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 717 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 753 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 36 rapporter
Allvarlig : 715 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 724 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 9 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 1,786 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 2,189 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 403 rapporter
Allvarlig : 1,040 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 1,082 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 42 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 45 st (2022-05-05)
🔴Varav dödsfall totalt : 48 st (2022-06-02)
➡️Ökning = 3 st dödsfall

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Vaxzevria (Astra Zeneca):
Antal givna doser : 1 337 711 (2022-05-05)
Antal givna doser : 1 337 734 (2022-06-02)
➡️Ökning= 23 doser
Antal inkomna rapporter : 24 766 (2022-05-05)
Antal inkomna rapporter : 24 774 (2022-06-02)
➡️Ökning= 8 rapporter
Antal handlagda rapporter Totalt: 8,290 (2022-05-05)
Antal handlagda rapporter Totalt: 9,582 (2022-06-02)
➡️Ökning= 1292 rapporter

varav

Hälso och Sjukvård:
Ej allvarlig : 2,331 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 2,358 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 27 rapporter
Allvarlig : 1,002 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 1,006 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 4 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 3,732 rapporter (2022-05-05)
Ej allvarlig : 4,969 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 1237 rapporter
Allvarlig : 1,225 rapporter (2022-05-05)

Allvarlig : 1,249 rapporter (2022-06-02)
➡️Ökning= 24 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 48 st
(Oförändrad siffra från föregående månad)

Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.

Statistik inhämtad från www.lakemedelsverket.se

Utöver rapporterna i listan hade det även kommit in 427 rapporter där det inte framgick vilket vaccin som avsågs.

Vi kan inte nog poängtera vikten av att rapportera in sina biverkningar efter vaccin, allvarlig som ej allvarlig.

Statistik

2022-05-09

Fram till och med 2022-05-04 hade det totalt inkommit och registrerats 102 856 rapporter om misstänkta biverkningar för de vacciner som används mot covid-19 i Sverige.

Sedan Läkemedelsverkets rapport 2022-04-07 då siffran låg på
102 189 så hade det alltså inkommit ytterligare 667st rapporter.

Vi gjorde en ytterligare sammanställning på hur det såg ut, lite mer än en månad senare:

✅️ Comirnaty (Pfizer/BioNtech):
Antal givna doser: 16 184 232 (2022-04-07)

Antal givna doser: 16 730 634 (2022-05-05)
➡️ Ökning= 546 402 doser

Antal inkomna rapporter: 54 280 (2022-04-07)
Antal inkomna rapporter : 54 643 (2022-05-05)
➡️ Ökning= 363 rapporter

Antal handlagda rapporter Totalt: 14,240 (2022-04-07)
Antal handlagda rapporter Totalt : 15,208 (2022-05-05)
➡️ Ökning= 968 handlagda rapporter

varav:

Hälso- och Sjukvård :
Ej allvarlig : 2,612 rapporter (2022-04-07)
Ej allvarlig : 2,973 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 361 rapporter
Allvarlig : 2,795 rapporter (2022-04-07)

Allvarlig : 2,838 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 43 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 5,060 rapporter (2022-04-07)
Ej allvarlig : 5,531 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 471 rapporter
Allvarlig : 3,773 rapporter (2022-04-07)

Allvarlig : 3,866 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 93 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 304 st

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Nuvaxovid :
Antal givna doser : 1 166 (2022-04-07)
Antal givna doser : 4 844 (2022-05-05)

➡️Ökning= 3678 doser

Antal inkomna rapporter: 3 (2022-04-07)

Antal inkomna rapporter: 10 (2022-05-05)
➡️Ökning= 7 rapporter

✅️Spikevax (Moderna):
Antal givna doser : 3 739 239 (2022-04-07)

Antal givna doser : 4 015 377 (2022-05-05)
➡️Ökning= 276 138 doser

Antal inkomna rapporter : 22 725 (2022-04-07)

Antal inkomna rapporter : 23 025 (2022-05-05)
➡️Ökning= 300 rapporter

Antal handlagda rapporter Totalt: 3,848 (2022-04-07)
Antal handlagda rapporter Totalt: 4,258 (2022-05-05)
➡️Ökning= 410 rapporter

varav:

Hälso- och Sjukvård:
Ej allvarlig : 573 rapporter (2022-04-07)

Ej allvarlig : 717 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 144 rapporter
Allvarlig : 693 rapporter (2022-04-07)
Allvarlig : 715 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 22 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 1,588 rapporter (2022-04-07)

Ej allvarlig : 1,786 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 198 rapporter
Allvarlig : 994 rapporter (2022-04-07)
Allvarlig : 1,040 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 46 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 45 st

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

✅️Vaxzevria (Astra Zeneca):
Antal givna doser : 1 337 641 (2022-04-07)
Antal givna doser : 1 337 711 (2022-05-05)
➡️Ökning= 70 doser

Antal inkomna rapporter : 24 749 (2022-04-07)

Antal inkomna rapporter : 24 766 (2022-05-05)
➡️Ökning= 17 rapporter

Antal handlagda rapporter Totalt: 7,714 (2022-04-07)
Antal handlagda rapporter Totalt: 8,290 (2022-05-05)

➡️Ökning= 576 rapporter
varav:

Hälso- och Sjukvård:
Ej allvarlig : 2,139 rapporter (2022-04-07)

Ej allvarlig : 2,331 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 192 rapporter
Allvarlig : 996 rapporter (2022-04-07)
Allvarlig : 1,002 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 6 rapporter

Konsument :
Ej allvarlig : 3,367 rapporter (2022-04-07)

Ej allvarlig : 3,732 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 365 rapporter
Allvarlig : 1,212 rapporter (2022-04-07)
Allvarlig : 1,225 rapporter (2022-05-05)
➡️Ökning= 13 rapporter

🔴Varav dödsfall totalt : 48 st

(Antal rapporter där dödsfall är angivet som utfall av den misstänkta biverkningen. Dessa rapporter ingår även i tabellerna ovanför.)

Siffror hämtat från www.lakemedelsverket.se
Utöver rapporterna i listan hade det även kommit in 422 rapporter där det inte framgick vilket vaccin som avsågs.
Vi kan inte nog poängtera vikten av att rapportera in sina misstänkta biverkningar efter vaccin, allvarlig som ej allvarlig.