Kunde till slut inte gå!

Min mamma 78 år var fullt frisk när hon fick sin första vaccination av Astras coronavaccin.

Då började ryggsmärtor känselbortfall och stickningar i benen. Kunde till slut inte gå!

Hon har fått konstaterat Guillain Barres.

Berättelser

Jag lät mig luras

Jag lät mig luras att ta fyra sprutor. Den första var Astra Zeneca sedan Pfizer