Kunde till slut inte gå!

Min mamma 78 år var fullt frisk när hon fick sin första vaccination av Astras coronavaccin.

Då började ryggsmärtor känselbortfall och stickningar i benen. Kunde till slut inte gå!

Hon har fått konstaterat Guillain Barres.

Berättelser